Serc
Momenteel ben je hier:Serc/Limburg

Limburg

Over Limburg

Als provincie van Nederland én als Europese regio heeft Limburg duidelijk een eigen profiel. De sociaal-economische ontwikkelingen die zich hier in de afgelopen decennia hebben voltrokken, brachten tevens een proces van verandering en vernieuwing op gang. 

Daardoor heeft Limburg de nadelen van een perifere ligging in nationaal verband kunnen omzetten in de voordelen van een gunstige positie ten opzichte van zijn Europese omgeving. 

Limburg geldt vandaag als een Europese provincie bij uitstek, het is de hand die Nederland uitstrekt naar Europa.

De naam 'Limburg' voor de provincies ten oosten en westen van de Maas is nog jong. Koning Willem I heeft die naam aan de toen nog ongedeelde provincie gegeven in 1815. Het parlement wilde de provincie 'Maastricht' noemen… Echter is het duidelijk dat het ''Limburg'' is geworden. En Maastricht? Dat vond men een mooie naam voor een mooie hoofdstad in de provincie Limburg.

De Limburgse taal

De naam 'Limburgs' voor de taalvariëteiten in de verschillende plaatsen is nog relatief jong. Door de mensen is die taal altijd 'plat' genoemd, in tegenstelling tot de taal die 'hoog' werd genoemd: dat is de taal van het hooggelegen deel van de taalfamilie. Het Limburgs is een deel van een grote taalfamilie die gebruikt wordt tussen Zuid-Tirol in Italië en de Noordzee. In dat grote gebied verandert de taal telkens een beetje van plaats tot plaats. Pas als je sprekers hebt uit twee plaatsen die ver uit elkaar liggen, is men minder goed verstaanbaar.

Het Limburgs is sterk verwant met de talen uit het Rijnland en met het Limburgs van Belgisch Limburg. Deze variëteiten hebben grotendeels dezelfde kenmerken als het Limburgs. Niet alle kenmerken zijn in alle Limburgse plaatselijke dialecten aanwezig. Sommige komen alleen in het zuiden voor, andere alleen in het noorden, sommige in het westen, andere in het oosten.

De grens van het Limburgs is niet te trekken op taalkundige gronden. Daarom heeft men besloten om 'het Limburgs' samen te laten vallen met de provinciegrenzen. Men beschouwt alle dialecten binnen Limburgs als 'Limburgs'.

 

Het bewaren en bewaken van de Limburgse geschiedenis is belangrijk!

De ene gemeentelijke herindeling na de andere laat ons op termijn al die namen vergeten die toch hebben bijgedragen aan onze geschiedenis. Welk kind kent straks nog het dorp (of althans de naam er van) waar zijn grootouders of zelfs ouders zijn geboren en opgegroeid.

We willen dan ook een oproep plaatsen aan mensen met gevoel voor historie en cultuur om een bijdrage te leveren aan deze website waar we van iedere plaats, ieder gehucht (ook al waren het maar 3 boerderijen en 6 huizen) de geschiedenis willen optekenen zodat deze niet verloren gaat.

Nu zijn er nog mensen met ouder fotomateriaal dat nu nog ingescand kan worden. Nu zijn er nog mensen met verhalen over hoe het was.

En als we nu de geschiedenis niet vastleggen zal over 30 jaar niemand meer weten waar Baexem lag, wat er in America voor popgroep ontstond en wat er in Neerbeek gebeurde.

We zoeken dus mensen die op vrijwillige basis mee willen werken aan het tot stand komen van een stukje geschiedenis dat voor altijd bewaard blijft. Om hier aan mee te werken hoeft u geen extreme computervaardigheden te hebben en  als het u wat lijkt reageer dan via het onderstaande antwoordformulier. Ook scholen uit de regio mogen reageren als ze bijvoorbeeld een project klassikaal of met de hele school willen aanpakken. Is dat niet de leukste geschiedenisles die er is?

geschiedenis friesland